מועצת מצפה רמון, רישוי עסקים
טפסים

טופס 1 – בקשה לחוות דעת מקדמית לפי התקנות

טופס 2 – בקשה לרישיון עסק לפי התקנות

טופס 3- אישור דחיית הגשת בקשה לרישיון עסק או היתר זמני או היתר מזורז או רישיון על יסוד תצהיר

טופס 4- הודעה על סירוב לבקשת רישיון עסק או היתר זמני או היתר מזורז או חידוש רישיון או הודעה על תנאים ומסמכים נדרשים

טופס 5- תצהיר של המבקש היתר מזורז א או היתר מזורז ב או רישיון על יסוד תצהיר

טופס 5א – תצהיר בעל רישיון תקופתי או רישיון זמני

טופס 5ב – אישור דחייה קבלת תצהיר ומסמכים לבקשות למסלולים

טופס 6- הפניית בקשה אל נותן או גורם נוסף לרישיון או היתר זמני או היתר מזורז מאת רשות הרישוי

טופס 7- היתר זמני או היתר מזורז לפי התקנות

טופס 8- רישיון עסק לפי התקנות

טופס 9- השגה לפי התקנות

טופס ייפוי כח

טופס בקשה להפעלת דוכן מזון

טופס אישור בטיחות

טופס בקשה להצבת דוכנים עמדות תצוגה הוצאת סחורה

טופס בקשה להיתר הצבת שולחנות וכיסאות

טופס בקשה להיתר לילה

טופס דף ראשון לתוכנית הגשה

טופס הצהרה למחזיק בריכת שחיה

טופס הצהרה על אי מכירת אלכוהול

טופס הצהרת בעל העסק – לא חלו שינויים

טופס הצהרת בעל מקצוע מוסמך

טופס תצהיר נגישות

טופס חוות דעת לנגישות

טופס בדיקה עצמית נגישות

טופס סגירת עסק

טופס פרשה טכנית – בתי אוכל

טופס תצהיר מהנדס על יציבות מבנה קיים

הנחיות להגשת תוכניות לרישיון עסק 3/2021

טבלת אישורים לתוכנית עסק

דילוג לתוכן